POMIARY WYŁĄCZNIKÓW RDC

Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) jest ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez odłączenie zabezpieczanego obwodu od zasilania w przypadku wystąpienia w tym obwodzie nadmiernego prądu doziemnego.
Gdy w zabezpieczanym wyłącznikiem obwodzie nie ma uszkodzeń (prąd różnicowy IΔ=0) prąd wpływający I1 równy jest prądowi wypływającemu I2. W momencie uszkodzenia (np. przebicie izolacji) zaczyna płynąć prąd uszkodzeniowy IΔ, a wartość prądu I2 jest mniejsza niż I1. Wyłącznik RCD zadziała (wyłączy zasilanie) jeśli mierzona wartość różnicy prądów I1 oraz I2 przekroczy określoną, charakterystyczną dla danego wyłącznika wartość.