Home

Electro Team, z siedzibą w Opolu powstał w 2006 r. w wyniku współpracy elektryków z rejonu opolszczyzny. Tworzymy młody zespół elektryków ze stosownymi uprawnieniami i bogatym doświadczeniem zawodowym nabytym w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

 

Naszą ideą jest zrzeszać fachowców i realizować wspólne cele związane z instalatorstwem elektrycznym, czyli: