ANALIZY sieci N/N, S/N, W/N:

Opublikowana w roku 2002 norma PN-EN 50160 "Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych" jako tłumaczenie angielskiej wersji normy europejskiej EN 50160:1999 stała się podstawą obecnie obowiązujących uregulowań prawnych odnośnie parametrów jakie powinna spełniać energia elektryczna dostarczana do odbiorców. Pomimo, że sama norma ma status nieobligatoryjnej, bazuje na niej Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Norma PN-EN 50160 spełnia swoje zadania w zakresie regulacji standardów jakościowych energii w relacjach handlowych dostawca - odbiorca. Nie może jednak służyć jako jedyny wskaźnik jakości energii elektrycznej w sieci dostawcy. Spełnienie wymagań normy w punkcie dostarczania energii nie oznacza, że energia wewnątrz sieci zakładowej posiada wymagane parametry, a co za tym idzie gwarantuje bezawaryjną pracę, długą żywotność urządzeń i nie generuje zbędnych kosztów. Tylko kompleksowe pomiary wszystkich parametrów sieci, dostosowane indywidualne do każdego odbiorcy pozwalają na zminimalizowanie ryzyka awarii, kosztów i racjonalizację zużycia energii. Ocena wyników pomiarów nie może odbywać się tylko na zasadzie sztywnego porównania z normami, lecz musi wynikać z dogłębnej analizy przyczyn powstawania zjawisk w sieci i jej struktury.

 

 

a) analizy wyższych harmonicznych
b) bilanse mocy
c) analizy prądów rozruchowych dla silników, generatorów itp.
d) pomiary sygnałów wydzielonych
e) ocena zgodności jakości energii elektrycznej z PN-EN-50160
PQ Box-100