LOKALIZACJA USZKODZEŃ

Rozległe i trudne do naprawiania sieci podziemnych sruktur energetycznych często w trakcie prowadznych prac budowlanych lub w wyniku postarzenia się ulegają awarią. Uszkodzenia zwłaszcza podziemne bywają kosztowne i trudne do zlokalizowania. Przy pomocy najnowszej technologi problem lokalizacji (stan awaryjny) jak i lokalizacja do celów inwentaryzacyjnych jest znacznie łatwiejsza i dostępniejsza